Επικοινωνία

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμβουλευθούν τη σχετική ενότητα Υποβολή Προτάσεων πριν επικοινωνήσουν με το Ersilia Literary Agency.

Email: submissions@ersilialit.com

Για οποιαδήποτε άλλη επικοινωνία πλην της υποβολής προτάσεων:

Email: info@ersilialit.com