Η αυτοβιογραφία του MOBY από τις Εκδόσεις ΡΟΠΗ

Εξαιρετικά νέα! Η συναρπαστική αυτοβιογραφία του Moby με τίτλο Porcelain θα είναι διαθέσιμη σε λίγους μήνες στα ελληνικά από το νεοσύστατο και άκρως δυναμικό εκδοτικό οίκο ΡΟΠΗ. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που εκπροσωπούμε τα δικαιώματα για το βιβλίο αυτό μέσω του Levine Greenberg Rostan Agency στη Νέα Υόρκη.

Περισσότερα για το βιβλίο εδώ:

From one of the most interesting and iconic musicians of our time, a piercingly tender, funny, and harrowing account of the path from suburbanpoverty and alienation to a life of beauty, squalor and unlikely success out of the NYC club scene of the late ’80s and ’90s.

There were many reasons Moby was never going to make it as a DJ and musician in the New York club scene. This was the New York of Palladium; of Mars, Limelight, and Twilo; of unchecked, drug-fueled hedonism in pumping clubs where dance music was still largely underground, popular chiefly among working-class African Americans and Latinos. And then there was Moby—not just a poor, skinny white kid from Connecticut, but a devout Christian, a vegan, and a teetotaler. He would learn what it was to be spat on, to live on almost nothing. But it was perhaps the last good time for an artist to live on nothing in New York City: the age of AIDS and crack but also of a defiantly festive cultural underworld. Not without drama, he found his way. But success was not uncomplicated; it led to wretched, if in hindsight sometimes hilarious, excess and proved all too fleeting. And so by the end of the decade, Moby contemplated an end in his career and elsewhere in his life, and put that emotion into what he assumed would be his swan song, his good-bye to all that, the album that would in fact be the beginning of an astonishing new phase: the multimillion-selling Play.

At once bighearted and remorseless in its excavation of a lost world, Porcelain is both a chronicle of a city and a time and a deeply intimate exploration of finding one’s place during the most gloriously anxious period in life, when you’re on your own, betting on yourself, but have no idea how the story ends, and so you live with the honest dread that you’re one false step from being thrown out on your face. Moby’s voice resonates with honesty, wit, and, above all, an unshakable passion for his music that steered him through some very rough seas.

Porcelain is about making it, losing it, loving it, and hating it. It’s about finding your people, your place, thinking you’ve lost them both, and then, somehow, when you think it’s over, from a place of well-earned despair, creating a masterpiece. As a portrait of the young artist, Porcelain is a masterpiece in its own right, fit for the short shelf of musicians’ memoirs that capture not just a scene but an age, and something timeless about the human condition. Push play.

Photo: courtesy of Moby

Leave a Reply